Loading color scheme

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Projekt "Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wirtualny szlak turystyczny przez polsko-czeską granicę, który łączy miejsca produkcji regionalnych produktów spożywczych i oryginalnych tradycyjnych producentów.

Firmy szklarskie i biżuteryjne

Z uwagi na tradycje regionu libereckiego oraz polskiej części pogranicza, odwiedziny w  firmach  szklarskich i biżuteryjnych to prawie obowiązek. Zapraszamy! Tu ...

Tradycyjne rzemiosła, w tym ceramika

Naszym celem jest zainteresowanie turystów odwiedzających polsko-czeskie pogranicze tradycyjnymi rzemiosłami tego regionu. Pragniemy, aby zainteresowanie to ...

Zabytki techniki

Celem projektu jest również przedstawienie i pokazanie zwiedzającym – turystom i miłośnikom zabytków techniki – regionalnych atrakcji przemysłowych ...

Kultura, sport i zdrowie uzdrowiska

Kotlina Jeleniogórska, Góry Izerskie i Karkonosze po obu stronach granicy to region jakby stworzony do uprawiania sportów, pokonywania przeszkód i rekordów. Góry ...